За коучинга и хората (или какво е коучинг?)

„Какво е коучинг?“ е малко встрани от обхвата и основната тематика, с която сте свикнали да бъдете информирани от този сайт, но тъй като става въпрос за своеобразно “разсейване на мъглата” около настоящата тема, се надявам тя да бъде не по-малко полезна за широката аудитория от търсещи, мислещи и можещи хора.

what-is-coaching

Предполагам, че от известно време насам както аз, така и вие, все по-често срещате материали и статии за коучинг. Много хора също определят себе си като “коуч” или открито заявяват, че могат да “коучват” други хора, както и да слагат коучинга сред уменията в биографиите си. Коучингът започва да става модерен в заобикалящият ни свят. Дори и в България! Оказва се, че “коучове дебнат“ едва ли не зад всеки ъгъл, а не става ясно дали те наистина практикуват коучинг или само така си мислят и колко са коучваните хора, т.е. тези, които са пожелали да се възползват от предимството да имаш личен коуч. От следващите редове се надявам да успея да разясня “Какво е коучинг и има ли той почва у нас?!”

“Коучинг” на български?

Аз бих определил себе си като радетел на българския език, подкрепям неговото правилно и повсеместно използване и твърдя, че го правя и се опитвам да покажа предимствата от това на хората около мен. В много редки случаи обаче стигам до неговите граници и (с леко съжаление) откривам, че българският език не може да пресъздаде смисъла на някои чужди понятия (предимно от немски и английски език, които владея в известна степен) със същата краткост, яснота и еднозначност, с която тези думи се възприемат в оригиналния за тях език. Това от една страна, може както да показва личния ми недостиг на лексикално богатство, така и от друга да не означава непременно, разбира се, че нашият език е по-несъвършен от другите. Просто поради различни причини, тези нови понятия достигат с известно закъснение до България и ние, освен да превеждаме, се налага и да използваме уменията си да разясняваме, интерпретираме и обясняваме конкретните чуждици с други думи, често пъти под формата на малък до средно голям разказ, за да успеем да предадем другиму първоначалното значение на даденото понятие. Случаят с коучинга е точно такъв. Според мен причината за липсата на точен превод на български език е поради факта, че подобен тип дейност в нейния осъзнат вид не намира корените си по нашите земи и точно заради това е по-добре да я “приемем” с нейното оригинално английско название.

Какво е КОУЧИНГ (Coaching)?

Противно на препратките ви към треньора на Роки Балбоа или героят на Ал Пачино във “Всяка една неделя” (“Any Given Sunday”), това всъщност не е коучинг. Даже повечето хора около нас (включвайки и себе си в това число до преди около 9 месеца) само си мислят, че знаят какво е коучинг, тъй като предполагат, че се подразбира от контекста на разговора или филмите, които са гледали. Истината обаче е, че не знаят, но и не искат да си признаят. Няма нищо срамно да не знаеш нещо. За мен по-срамно, смешно и най-вече неприемливо е, човек да си мисли, че (винаги) знае всичко и да бъде от т.нар. „пълни чаши“.

Вижте това забавно видео, разясняващо за 2 минути какво е коучинг. То е подготвено от една американска компания, с която нямам отношения, но просто реших да го използвам като медия, която дава синтезирана информация.

Има МНОГО определения за коучинг, но аз ще се опитам да синтезирам едно кратко и, надявам се, разбираемо:

 

Коучингът е контролиран процес (разговор), позволяващ на човек да достигне до собствените си ресурси, необходими му да отключи пълния си потенциал, за да заживее по-пълноценно и по-удовлетворено, изпитвайки удоволствие от начина, по който постига това.

Един от постулатите в коучинга е, че „хората са природно креативни, пълни с ресурси и цялостни личности. Те са способни: способни да намират отговори, да избират, да предприемат действия, да се възстановяват, ако нещата не се развият според плана им и най-вече – способни да се учат.“

Ако вашите разбирания са в разрез с това твърдение, няма смисъл да четете нататък.

Ролите в коучинга

В коучинга има две роли. Едната е на самия коуч, а другата на човека, който иска да постигне повече. Той може да бъде наречен също “коучван” или “клиент”, тъй като в общия случай коучингът е платена услуга.

Какво НЕ Е коучинг?

Преди седмица – по време на едно коучинг-обучение, на което присъствах, създателят и собственик на коучинг-компанията заяви, че коучингът не може да вреди на хората. Дори срещу себе си да имаш неопитен коуч, той не би могъл да ти навреди, ако спазва принципите на коучинга:

Какво е коучинг
Коучингът не осъжда.

Както в редица случаи в живота, няма правилна или грешна теза в дневния ред на клиента. Има моята и твоята. Коучингът приема хората такива, каквито са, в тяхната цялост. Има вярвания, които са в основата и в хармония с ценностите на човека, определящи действията му в ежедневието, както и т.нар. ограничаващи вярвания, които съзнателно или подсъзнателно пречат за постигането на определени цели („Не мога да се оправям с парите!“). Работата на коуча е да провокира клиента да се отърве от подобни форми на самосаботаж, за да отключи пълния си потенциал.

Коучингът не е терапия.

Той не лекува и не се занимава с травми от миналото. Ако човек е имал неприятни или стресови преживявания в миналото, които са оставили трайна следа или някаква непреодолима бариера в съзнанието му, то той трябва да се обърне към психолог или психотерапевт, а не към коуч. Коучингът се фокусира върху сегашното състояние, реалността около индивида и неговия стремеж (най-общо казано) към по-добро бъдеще.

Коучингът не е менторство / наставничество.

Ако имате нужда от човек, когото да следвате заради признанието и уважението към неговите успехи и чийто модел на поведение бихте искали да приложите и във вашето ежедневие – намерете си ментор (наставник) в дадената област. Коучът не изразява мнения, предположения и напътствия относно проблемите на клиента. Той помага на клиента сам да си обясни, припомни или преосмисли значимостта на определени дейности или хора в живота си; да прецени кой/какво му пречи и кой/какво му помага по пътя към по-пълноценен живот. Коучингът е подход, който предразполага клиентите да намерят правилните за тях отговори вътре в себе си.

Коучингът не е консултиране.

Не очаквайте от един професионален коуч да ви дава съвети и/или готови решения. Ако търсите някой, който да ви даде такива за вашите проблеми, обърнете се към консултант. Когато даваш съвет някому, трябва да поемеш и отговорността за крайния резултат, в случай, че този, който го е поискал, не остане доволен от случилото се. Освен това, коучът НЕ цели да налага своето виждане за конкретния казус, а да провокира клиента да преразгледа ситуацията от всички възможни ъгли и да намери сам най-правилното решение или най-подходящия подход за себе си.

Дефиниции за коучинг, менторство, консултиране и обучение, може да намерите в сайта на Международния институт по коучинг и менторство (IIC&M).

Актуализация към 17.04.2019г.

Бихме искали да ви представим един наш проект, свързан с нашата кауза за привличане на вниманието и интереса към решението на няколко етични проблема пред обществото в нашето съвремие. Поради интереса по темата с биткойн, криптовалутите и блокчейн технологията, решихме да организираме конференция, посветена на стремежа към лична свобода и някои от нейните измерения. Каним ви да я посетите и преживеете един вълнуващ ден с български и световни експерти в сферата на блокчейн технологията, използването на свободен софтуер, защитата на личната неприкосновеност и свободния живот като цяло (живота „извън матрицата“).

LibertyBits Conference
Актуалното издание на конференция LibertyBits
LibertyBits – It’s about our freedom.

Отговорности и етика в коучинга

Какво е коучинг

Отношенията между коуч и клиент се договарят по правило на първата, т.нар. опознавателна среща. В нея най-често става ясно, дали имаме взаимно „харесване“ и дали двете страни ще продължат да работят заедно като две напълно равнопоставени страни, имащи общ интерес – подобряването на живота или бизнеса на клиента. Коучинг професията има и свой етичен кодекс, който е задължителен за всички професионални, дипломирани коучове, за да може да се запази доброто име, интегритет и доверие в професията. Целият текст на етичния кодекс (на английски) можете да намерите на сайта на IIC&M.

Най-общо казано:

Коучът отговаря за процеса, а клиентът отговаря за резултатите.

Коучът поема отговорност:

  1. Да осигури подходящи условия и среда за провеждането на коучинг сесията (присъствено или дистанционно, тъй като по правило 80-90% от коучинг сесиите се провеждат по телефон или друг по-съвременен метод на интернет-комуникация);
  2. Да отдели време за клиента си, в което да бъде максимално фокусиран в разговора с него – да слуша активно, внимателно и с разбиране (на т.нар. ниво 2 и 3);
  3. Да спазва времевата рамка, която е била предварително договорена между него и клиента;
  4. Да предизвиква клиента и неговото ниво на самоосъзнаване и възприемане и да го държи отговорен за това, което се случва с него между сесиите;
  5. Да спазва пълна конфиденциалност относно темите, дискутирани по време на сесията.

Клиентът поема отговорност:

  1. Да се отзовава в уреченото време и място, както и да спазва времевата рамка, договорена в началото;
  2. Да казва истината, тъй като в противен случай коучът няма как да бъде ефективен и да работи в полза на клиента;
  3. Да се държи отчетен пред своя коуч, да изпълнява поетите ангажименти и прилага на практика стъпките, които са били дефинирани като следващи в края на всяка коучинг сесия (в противен случай няма смисъл от провеждането на коучинга);
  4. Да заплаща на коуча своевременно договорените дължими суми за предоставянето на коучинг услугите (по правило преди всяка сесия или времеви период – седмица/месец, ако е била дефинирана подобна регулярност на провеждането им).

Цените в коучинга

Определянето на цена за коучинг услугата е нещо строго индивидуално и зависи от няколко фактора:

Опит, популярност и признание на коуча

Както и в други случаи, с нарастването на доверието, популярността и търсенето на даден специалист сред определена аудитория е нормално да се очаква, че и неговото време за извършването на дадена услуга също поскъпва.

Сфера на коучинга: лайф (личностни) или бизнес предизвикателства

Не може да се определи общовалидна формула и няма нормативна уредба, която да регламентира ставките при коучинга, но с пълна сила важи намирането на пресечната (равновесна) точка между търсенето и предлагането.

Времетраене на коучинг отношенията

В повечето случаи тук също се прилага правилото, че ако клиентът има нужда от по-продължителен времеви период, през който да работи с коуча по постигането на целите си, то по-практично и по-изгодно за клиента е да бъде договорена нещо като „пакетна цена“ за седмица или месец, вместо да се заплаща на час за всяка коучинг сесия. Всичко зависи, разбира се, от договорката между двете страни в началото.

Все пак, за да имате някаква представа, часовите ставки в България варират в границите между 40.00 и 400.00 лв. за астрономически час.

Регулаторен орган в коучинга

Какво е коучинг

Малцина са наясно кой е единственият международен и независим регулаторен орган, с нестопанска цел (нещо като коучинг-полиция), който цели да защитава интересите на клиентите, плащащи за коучинг услуги. Той се нарича Международен регулатор по коучинг и менторство (IRCM). На неговия сайт също може да намерите (на английски) темата за етичния кодекс, който обаче препраща към този, публикуван от IIC&M. На какво признание се радва самият IRCM, може да видите тук. Ще спомена само:

От своя страна IRCM изброява на сайта си, кои организации могат да дават акредитации, т.е. да бъдат официално признати акредитиращи тела. От пръв поглед става ясно, че към момента, това е само IIC&M.

Акредитациите в коучинга

Както навсякъде, акредитацията е атестат – признание за автентичност и качество. Тъй като по света има над 250 000 коуча и над 900 фирми, които обучават коучове, за един начинаещ клиент би било много трудно да се ориентира на кого да гласува доверие и с кого да започне да работи. Затова е препоръчително, когато си търсите коуч, да се поинтересувате как е придобил знанията и уменията си, сертифициран или дипломиран е той и дали обучителната фирма, издала му съответният документ е сред акредитираните от IIC&M и признатите от („коучинг-полицията“) IRCM. Списъкът с акредитираните обучителни фирми за България може да намерите тук.

За кого е коучинга

…и за кого не е

Коучингът е за психически здрави хора и такива, с относително високо ниво на самоосъзнаване. Ако са наясно, че щастието им и личното им добруване зависи изцяло от тях, но все пак нещо не им достига, нещо липсва в живота, връзката, работата или бизнеса им и все още поради някаква причина не успяват да разберат какво е то, коучинг подходът определено би бил полезен за тях.

Ако обаче говорим за хора, които са черногледи, обвиняват съдбата, късмета или другите за всички „несгоди“ и „нещастия“, които им се случват постоянно (тези хора имат склонността да генерализират постоянно!) и съответно – отказват да поемат отговорност за положението, в което се намират, то те не са за коуч, а за терапевт.

Защо коучинг?

Лично аз реших, че бих се занимавал с коучинг, след едно целодневно събитие за въвеждане в коучинга, на което ме заведе съпругата ми. Там лекторът, който беше основател и собственик на обучаващата фирма сподели, че единственото, но задължително необходимо качество, което един коуч трябва да притежава, е да обича хората. На мен ми харесва да помагам на другите. Харесва ми да виждам радостта в очите им, когато съм им бил полезен с определена информация, мои знания или умения (затова направих и този сайт). Тази емоция ме зарежда позитивно. В сърцевината на коучинга е залегнала възможността за взаимопомощ, разбирателство и подобряване на живота на хората, а това бих могъл да определя и като своя мисия. В материален аспект – радва ме възможността, да мога да извършвам дейност и да получавам заплащане, без необходимостта да бъда „вързан“ към конкретна географска локация. Комуникациите се развиват всеки ден и ако човек разполага с достъп до интернет, практически няма значение от кой край на света участва в даден процес или проект.

Ще се радвам, ако с настоящата статия съм успял да внеса яснота и да повдигна за вас имагинерната завеса пред това „какво е коучинг“. В случай, че имате още въпроси по темата, ще се радвам да се свържете с мен чрез формата за контакти или ги зададете в коментарите под статията.

Всичко добро и живейте така, че да има какво да разказвате на внуците си!

The following two tabs change content below.

Илиян Кирков

Собственик, админ и автор / Owner, admin & author at https://knowhow.company
Щастлив съпруг и баща. Радва се да помага на другите. Сертифициран Life & Business Coach и Регионален директор на The Alpha Group за София и региона. Организатор на конференцията LibertyBits - It's about our freedom. Развива предприемачески дух и живее своя "Живот 2.0". Вдъхновява се от (ментално) здрави хора, имащи време и пари; от свободния софтуер, Linux, блокчейн технологията и криптовалутите. Обожава семейството си, хубавото latte macchiato, музиката, киното и пътуванията за кеф. Пише за удоволствие. PGP Fingerprint: 6FE9 D25B 086B 90AE 653E 105A 8B17 865C 3BF8 B89D

1 коментара

  1. Pingback: Какво е коучинг (Coaching) | Trio.bg - Трио - Умна и културна медия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.