Етикет: грамотност

Аз, Буки, Веди, Грамотни!

Голяма част от българите днес пишат неграмотно. Тази статия има за цел да обърне внимание на някои правила при писменото общуване в интернет, които биха били полезни на хората, пишещи правилно. Ще се радваме, ако…